Biografia Artikuj Media Libraria Dosje Problematika bashkëkohore Opinione dhe reagime Studime dhe hulumtime Kontakt
Kërkimi i diturisë dikur dhe sot

Ibn Kutejbe [rahimehullah] për diturinë në të kaluarën dhe të tanishmen:
Në të kaluarën, studenti dëgjonte që të mësonte, mësonte që të vepronte, thellohej në kuptimin e fesë së Zotit që të përfitonte për vete dhe të përfitonin prej tij. Ndërsa sot, dëgjohet që të grumbullohet (fitohet dija), grumbullohet (fitohet) që të përmendet (për famë), memorizohet që të triumfojë mbi të tjerët dhe të mburret.”
[Bekr Ebu Zejd: El-Med’hal el-mufessal li-medhheb el-Imam Ahmed, 1/13.]


VIDEOS / YOUTUBE
Kthimi i te keqes me te mire vlere Dallimi ndermjet besimtarit dhe hipokritit ne keshillim Ruaje dhe duaje vellain tend Ajeti prezantues i Kuranit
AUDIO / FOTO

Biografia Artikuj Media Libraria Dosje Problematika
bashkëkohore
Opinione dhe
reagime
Studime dhe
hulumtime
Kontakt
  Akide Video Libra Ramazani   Opinione Fetare  
  Islam Audio Recensione librash Haxhi   Reagime Shkencore  
  Tefsir Foto            
  Hadith              
  Dave              
  Histori islame              
  Orientalizem              
  Kulture dhe civilizim              
  Avancim personal              
  Hutbe              
  Tregime              

Të gjitha të drejtat e rezervuara - 2013