Biografia Artikuj Media Libraria Dosje Problematika bashkëkohore Opinione dhe reagime Studime dhe hulumtime Kontakt
IBN ABBASI [Allahu qoftë i kënaqur me të!]

Abdullah bin Abbasi është kushëriri i të Dërguarit të Allahut [Lavdërimi dhe paqja qofshin mbi të!], respektivisht i biri i xhaxhait, Abdul Muttalibit. Ka qenë i njohur për dijen e madhe. 
Ka shoqëruar të Dërguarin e Allahut [Lavdërimi dhe paqja qofshin mbi të!] e më pas Sahabet e mëdhenj, duke fituar kështu dije dhe respekt. I Dërguari i Allahut [Lavdërimi dhe paqja qofshin mbi të!] qe lutur për të: “O Allahu im, bëje ta kuptojë fenë dhe mësoja interpretimin!”
Pikërisht, për shkak të dijes, Umeri gjithnjë e merrte afër vetes. Ka transmetuar 166 hadithe, prej të cilave Buhariu dhe Muslimi janë pajtuar për 75 sosh ndërsa janë veçuar Buhariu me 120 ndërsa Muslimi me 9 sosh. Ka vdekur në vitin 68 sipas hixhretit në moshën 70 vjeçare.


VIDEOS / YOUTUBE
Tre gjera per jete te lumtur Tri mekatet qe rrezikojne besimin Qe te na duan Allahu dhe i Derguari i Tij Tri aminet
AUDIO / FOTO

Biografia Artikuj Media Libraria Dosje Problematika
bashkëkohore
Opinione dhe
reagime
Studime dhe
hulumtime
Kontakt
  Akide Video Libra Ramazani   Opinione Fetare  
  Islam Audio Recensione librash Haxhi   Reagime Shkencore  
  Tefsir Foto            
  Hadith              
  Dave              
  Histori islame              
  Orientalizem              
  Kulture dhe civilizim              
  Avancim personal              
  Hutbe              
  Tregime              

Të gjitha të drejtat e rezervuara - 2013