Biografia Artikuj Media Libraria Dosje Problematika bashkëkohore Opinione dhe reagime Studime dhe hulumtime Kontakt
HADITHI PËR PUTHJEN E DORËS

Teksti i hadithit:
إنما يفعل هذا (يعني تقبيل اليد) الأعاجم بملوكها ، و إني لست بملك ، إنما أنا رجل منكم
Këtë, puthjen e dorës, e bëjnë t; huajt me mbretërit e tyre. Unë nuk jam mbret, unë jam njeri sikurse ju”.
 
Recensuesi: Nasiruddin Albani
 
Teksti: Ky hadith, siç qëndron në es-Silsiletu’d daifeh ve’l meuduah, 2/44, është apokrif, i shpifur dhe i fabrikuar. Është vërtetuar në hadithe të vërteta se disa njerëz Muhammedit, alejhi’s selam ia puthnin dorën dhe ai nuk ua mohonte këtë gjë, gjë e cila dëshmon për lejimin e puthjes së dorës së dijetarit.
Këtë gjë e praktikonin edhe të parët, selefi, me burrat e mirë të tyre...Por kjo, assesi, nuk do të thotë që dijetarët ta bëjnë shprehi apo zakon që njerëzit tua puthin dorën. Kjo bie ndesh me udhëzimet e Muhammedit, alejhi’s selam ngase këtë gjë vetëm disa nga shokët e tij e bënin, të cilët nuk e dinin se çfarë tradite me rastin e takimit ishte më e dashur për të, e që ishte përshëndetja dorë për dore. Mu për këtë, nuk është rrëfyer që ndonjë prej shokëve të tij të afërt, që kanë njohur traditën e tij mirë, ta kenë bërë këtë gjë. As Ebu Bekri dhe asnjëri prej 10 të përgëzuarve me Xhennet nuk kanë bërë një gjë të tillë. Kjo, mjerisht, ndeshet me traditën e disa mësuesve, të cilët, sikur asgjë të mos bënin me përjashtim të zbehjes së imazhit të kësaj tradite profetike, pra përshëndetjes dorë për dore, do të mjaftonte.
Ç’është më e keqja se disave po nuk ua puthe dorën hidhërohen. Ata hidhërohen për këtë që vetëm është e lejuar ndërsa nuk hidhërohen, absolutisht, nëse lihet anash përshëndetja dorë për dore, e cila është e preferuar dhe me shpërblim më të madh. Kjo nuk bëhet për tjetër përveçse si pasojë e dashurisë së nefsit (vetvetes) dhe pasimit të epsheve. Allahu na ruajt e shpëtoftë!

Përshtati në shqip: Sedat G. ISLAMI


VIDEOS / YOUTUBE
Tre gjera per jete te lumtur Tri mekatet qe rrezikojne besimin Qe te na duan Allahu dhe i Derguari i Tij Tri aminet
AUDIO / FOTO

Biografia Artikuj Media Libraria Dosje Problematika
bashkëkohore
Opinione dhe
reagime
Studime dhe
hulumtime
Kontakt
  Akide Video Libra Ramazani   Opinione Fetare  
  Islam Audio Recensione librash Haxhi   Reagime Shkencore  
  Tefsir Foto            
  Hadith              
  Dave              
  Histori islame              
  Orientalizem              
  Kulture dhe civilizim              
  Avancim personal              
  Hutbe              
  Tregime              

Të gjitha të drejtat e rezervuara - 2013