Biografia Artikuj Media Libraria Dosje Problematika bashkëkohore Opinione dhe reagime Studime dhe hulumtime Kontakt
Dhjetë metoda për të vazhduar në punë të mir aps Ramazanit

E cka pas Ramazanit ? Në ramazan isha i drejtuar kah Allahu s.w.t…Shpeshtoja nafilet (namazet vullnetare)…Ndieja knaqesine e ibadetit…Lexoja Kur’anin shume…Nuk mungoja në namaz me xhemat…Nuk shiqoja në ndalesat e Allahut s.w.t…Por,pas ramazanit humba knaqesine e ibadetit,të cilen e ndieja në ramazan dhe tani nuk gjej shtytes për në ibadet…Shume shpesh me kalojne namazet me xhemat … Namazet nafilet dhe leximin e Kur’anit pothuajase veq i kam nderprere totalisht…dhe…dhe…dhe…dhe…
Ky problem a ka zgjidhja apo shërim?
Vellau im! Ja dhjete metoda që të vazhdosh në pune të mbara pas ramazanit.
1- Se pari dhe para cdogjeje : Kerkimi i ndihmes prej Allahut s.w.t për udhezim dhe paluhatshmeri në fe.Allahu s.w.t e lavderoi duane e dijetareve "Zoti ynë, mos na i lako zemrat tona pasi na drejtove, na dhuro mëshirën Tënde, pse vetëm Ti je dhuruesi i madh”.( Ali Imran 8)
2- Të ndenjturit e shpeshte me njerzit e mire dhe kureshtja për tubime të pergjithshme të dhikrit( perkujtimit të Allahut s.w.t),si: ligjeratat,apo edhe të vecanta si: vizitat.
3- Të njoftuarit me jeten e njerzve të mire dhe këtë nepermjet leximit të ndonje libri,degjimit të ndonje kasete…Në vecanti duhet të interesohemi me jeten e sahabeve sepse kjo veper i dergon shpirtit vendosmeri,force dhe vullnet. 
4- Degjimi i shumte i kasetave ndikuese me karakter islam,si: ligjerata,keshilla,e pse jo edhe vizita e studiove islame kur të kesh kohe .
5- Pasioni për t’i kryer farzet, qofshin ato namaze të obliguara apo kompenzimi i asaj,që na ka kaluar nga ramazani pa e agjeruar,sepse në farze ka dobi të madhe.
6- Pasioni për namaze vulnetare (nafile) edhe nese jane pak sepse” Veprat me të mira tek Allahu jane ato që jane në rrjedhe e siper edhe nese jane pak” sci thote Muhammedi Alejhi selam  
7- Të filluarit me nxenien e Kur’anit permendesh,vazhdimin në leximin e tij dhe t’a lexosh atë që ke nxene permendesh gjate namazeve,farze apo nafile qofshin ato.
8- Shpeshtimi i perkujtimit të Allahut s.w.t,kerkimit falje(istigfarit) sepse nese kjo është veper e vogel dobia e saj është e madhe,shton imanin dhe forcon zemren.
9- Largimi nga mjetet ,të cilat t’a prishin zemren,qofshin ato shokë të keqinje,television,satelit, degjim i kengeve,mjeteve muzikore si dhe shiqimi në revistat pornografike, dhe se fundi
10- Vella i nderuar! Të porosis të shpejtosh në tevbe..Ne tevbe të sinqerte,në të cilen nuk ka kthim mbrapa inshaAllah,dhe se Allahu s.w.t gezohet me nje gezim të madh kur të pendohet robi.
Vella i nderuar! Të porosis të mos jesh prej atyre njerzve që Allahun s.w.t e njohin vetem në ramazan. Selefi( të paret tane) për të tillet thonin:Njerze të keqinje! Nuk e njohin Allahun perveqse në Ramazan.
Ketu ndahemi vella i nderuar për t’u takuar në Ramazanin e ardhshem ( inshaAllah) duke të deshiruar ty shendet,lumturi dhe paluhatshmeri në fene e Allahut s.w.t!
Keto keshilla jane të mira dhe të dobishme për ate që i lexon dhe punon sipas tyre!
Porosisim cdo lexues që t’i zbatoje dhe t’i perhape ato me shprese se do të perfitoje dhe ndieje knaqesi ne namazin e tij
Shkroi: Esh Shejh Abdullah Abdurrahman El Xhibrini,
( antare i keshillit për fetva )

Burimi:www.twbh.com
Pershtati në shqip: Sedat Gani islami
Verzioni online: ww.sedatislami.tk
15/11/04,e hene,
Dita e dyte e bajramit të ramazanit
(pak para namazit të sabahut)
Ubd, Brunei Darussalam
 
 
 
 


VIDEOS / YOUTUBE
Tre gjera per jete te lumtur Tri mekatet qe rrezikojne besimin Qe te na duan Allahu dhe i Derguari i Tij Tri aminet
AUDIO / FOTO

Biografia Artikuj Media Libraria Dosje Problematika
bashkëkohore
Opinione dhe
reagime
Studime dhe
hulumtime
Kontakt
  Akide Video Libra Ramazani   Opinione Fetare  
  Islam Audio Recensione librash Haxhi   Reagime Shkencore  
  Tefsir Foto            
  Hadith              
  Dave              
  Histori islame              
  Orientalizem              
  Kulture dhe civilizim              
  Avancim personal              
  Hutbe              
  Tregime              

Të gjitha të drejtat e rezervuara - 2013