Biografia Artikuj Media Libraria Dosje Problematika bashkëkohore Opinione dhe reagime Studime dhe hulumtime Kontakt
MENDIMET E OMERIT PËRPUTHEN ME SHPALLJEN E TË MADHIT ZOT

Omeri ishte njeri shpirtërisht i pastër dhe jo rrallë inspirohej prej qielli. Pejgamberi, Alejhi selam, ne lidhje me te ka thënë: ” Nëse ne ummetin tim ka njerëz te inspiruar, atëherë prej tyre është Omeri”.
 
Ne lidhje me vetveten kishte rrëfyer: Jam përputhur me vendimin e Zotit tim ne katër raste:
 
I thashë Pejgamberit, Alejhi selam,: Po ta merrje vendin e Ibrahimit, alejhi selam si vend faljeje, keshtuqe zbriti ajeti: “Vendin ku qëndroi Ibrahimi pranojeni për vendfaljeje! “. (Bekare, 125)
 
Thashë: O i dërguari i Allahut! Tek gratë tua hyn edhe i miri por hyn edhe i keqi, andaj po t’i urdhëroje te mbulohen. Zbriti si mbështetje te kësaj fjala e Allahut, subhanehu ve teala: ” E kur kërkoni prej tyre (grave të Pejgamberit) ndonjë send, atë kërkojeni pas perdes,”. (Ahzab, 54)
 
Po ashtu kur u tubuan gratë e Pejgamberit, Alejhi selam, duke qene xheloze ai iu tha: Ka shpresa qe nëse ai iu lëshon juve, Allahu, subhanehu ve teala, t’iu zëvendësoje me më te mira se ju keshtuqe zbriti ajeti: “Nëse ai u ka lëshuar juve, është detyrë e Zotit të tij t’i bëjë atij zëvendësim me gra edhe më të mira se ju: muslimane, besimtare, respektuese, penduese, adhuruese, emigruese, që kanë qenë të martuara ose virgjëresha”. (Tahrim, 5)
 
Kur zbritën ajetet: “Për All-llahun, Ne e krijuam njeriun prej një ajke (lëngu), e një balte. 23:13. Pastaj atë (ajkë – baltë) e bëmë (e shndërruam) pikë uji (farë) në një vend të sigurt. 23:14. Më pas, atë pikë uji e bëmë copë gjaku, e atë gjak të ngurtë e bëmë copë mishi, e atë copë mishi e shndërruam në eshtra, edhe eshtrave ua veshëm mishin, pastaj atë e bëmë krijesë tjetër (me shpirt)”. (Mu’minun, 12-14) dhe e dëgjova këtë retorike dhe stilistike thashë: Fe Tebareke Allahu Ahsenu El Halikine (I lartë është All-llahu, më i miri Krijues!) dhe zbriti: “I lartë është All-llahu, më i miri Krijues!”.(Mu’minun, 14)
 
Hyrja e Omerit ne Islam ishte një epoke e re sepse muslimanet filluan haptazi ta shpallin islamin e tyre. Thotë Suhejbi: Kur hyri Omeri ne Islam u ulem rreth Qabese ne grupe e pastaj bëm tavafin, sjelljen, si dhe u hakmerrem ndaj atyre qe ishin te vrazhde ndaj nesh”.
 
Ibni Omeri transmeton se Omeri kishte kërkuar leje nga Pejgamberi, Alejhi selam, për ta bere umren. Pejgamberi, Alejhi selam, i kishte thënë: Mos na harro në duanë tende o vëlla! Thoshte Omeri: Me ka thënë fjale, e cila është me e dashur për mua se sa tere dynjaja.
 
Pejgamberi, Alejhi selam, një dite i kishte thënë: Pasha Atë, ne dorën e te Cilit është shpirti im! Shejtanit nuk i bie te takoje duke i rene ndonjë rruge e te mos e ndërrojë rrugën!


VIDEOS / YOUTUBE
Tre gjera per jete te lumtur Tri mekatet qe rrezikojne besimin Qe te na duan Allahu dhe i Derguari i Tij Tri aminet
AUDIO / FOTO

Biografia Artikuj Media Libraria Dosje Problematika
bashkëkohore
Opinione dhe
reagime
Studime dhe
hulumtime
Kontakt
  Akide Video Libra Ramazani   Opinione Fetare  
  Islam Audio Recensione librash Haxhi   Reagime Shkencore  
  Tefsir Foto            
  Hadith              
  Dave              
  Histori islame              
  Orientalizem              
  Kulture dhe civilizim              
  Avancim personal              
  Hutbe              
  Tregime              

Të gjitha të drejtat e rezervuara - 2013