Biografia Artikuj Media Libraria Dosje Problematika bashkëkohore Opinione dhe reagime Studime dhe hulumtime Kontakt
DISPOZITA PËR ATË QË BËN IFTARIN ME EZAN PARA KOHE

Halid b. Suud el Bulejhed 
Pyetja: Qofshi i nderuar o Hoxhë! Kemi bërë iftar duke dëgjuar ezanin e muezzinit, i cili 
doli të ketë qenë dhjetë minuta para kohe. A është agjërimi ynë i plotë? Nëse jo, atëherë 
çfarë na duhet të veprojmë? 
Përgjigja: 
Falënderimi i takon Allahut kurse përshëndetjet qofshin mbi Muhammedin, 
alejhi’s selam! 
Ju keni gabuar kur keni bërë iftar para kohe por për këtë nuk keni rënë në mëkat 
ngase feja arsyeton ata që gabimisht bijnë në mëkate. Allahu thotë: 
..."Zoti ynë, mos na dëno nëse harrojmë ose gabojmë!...” el-Bekare, 286. 
Kurse Muhammedi, alejhi’s selam, siç qëndron tek Ibni Maxheh, ka thënë: 
 
Allahu nuk llogarit ummetin tim për gjërat që i bëjnë gabimisht, nga harresa apo 
kur janë të detyruar.” 
Kurse sa i përket agjërimit tuaj, kjo është kontestuese. 
Disa tabiinë (gjenerata pas sahabeve) mendojnë se agjërimi është i plotë. Këtë 
mendim e mbajnë dhahiritët ndërsa Ibni Tejmije e mbështet atë. Kurse shumica e 
juristëve, në mesin e të cilëve edhe të katër imamët, mendojnë se agjërimi prishet dhe 
duhet kompensuar patjetër ngase agjërimi nuk është plotësuar ndërsa feja urdhëron që ai 
të plotësohet. Kjo i ngjan rastit të atij që fal namazin me rekate mangu –më pak. Pastaj 
Allahu nuk e ka arsyetuar gabimin në agjërim derisa harresën po. Kështu, çdo gjë përveç 
harresës mbetet e paarsyetuar. Buhariu transmeton nga Esma, e bija e Ebu Bekrit, Allahu 
qoftë i kënaqur me të dy: 
 
!Bëmë iftar në kohën e të Dërguarit të Allahut, paqja dhe mëshira qofshin mbi të, 
në një ditë me vranësira pastaj doli dielli. Hishami u pyet: A u urdhëruan me 
kompensim? Po, patjetër se duhet kompensimi – u përgjigj ai“. 
Në Muvetta-në e Imam Malikut qëndron se Omeri, Allahu qoftë i kënaqur me të,
një ditë ramazani me re kishte bërë iftar me bindje se dielli kishte perënduar. Pas pak i 
erdhi një njeri dhe i tha: O prijësi i besimtarëve! Dielli doli. Omeri atëherë tha: Çështja 
është e lehtë ndërsa ne bëmë ixhtihad - përpjekje për ta gjetur të vërtetën! 
Fjala „Çështja është e lehtë...“ është komentuar: i lehtë është kompensimi i kësaj 
dite. 
Meqenëse për këtë çështje nuk është transmetuar ndonjë argument në fe, atëherë 
mbetet që të veprohet sipas asaj që është bazë: kompensimi. 
Kështu qëndron puna edhe me atë që han syfyr me bindje se ende është nate…Ka 
thënë Ibni Kudame: “Kush han duke menduar se agimi nuk ka lindur ndërsa ai veç ka 
lindur, apo bën iftar duke menduar se dielli ka perënduar e në fakt nuk ka perënduar, 
duhet ta kompensoje atë ditë. Ky është mendimi i shumicës së dijetarëve.” 
Ndërsa nëse njeriu bën përpjekje (ixhtihad) dhe han ditën ose natën por me 
dyshim, për çka merr vesh më vonë se nuk ka gabuar, agjërimi i tij është korrekt nuk i 
obligohet asgjë. 
Kështu, bazuar në këtë - i nderuar – juve ju mbetet obligim ta kompensoni atë 
ditë! 
Allahu na bekoftë për punë të qëlluara! 
Përshëndetjet qofshin mbi Muhammedin, familjen dhe shokët e tij! 
Burimi: http://saaid.net/Doat/binbulihed/f/380.htm
Përshtati në shqip: Sedat ISLAMI 
28-8-2010 


VIDEOS / YOUTUBE
Tre gjera per jete te lumtur Tri mekatet qe rrezikojne besimin Qe te na duan Allahu dhe i Derguari i Tij Tri aminet
AUDIO / FOTO

Biografia Artikuj Media Libraria Dosje Problematika
bashkëkohore
Opinione dhe
reagime
Studime dhe
hulumtime
Kontakt
  Akide Video Libra Ramazani   Opinione Fetare  
  Islam Audio Recensione librash Haxhi   Reagime Shkencore  
  Tefsir Foto            
  Hadith              
  Dave              
  Histori islame              
  Orientalizem              
  Kulture dhe civilizim              
  Avancim personal              
  Hutbe              
  Tregime              

Të gjitha të drejtat e rezervuara - 2013