Biografia Artikuj Media Libraria Dosje Problematika bashkëkohore Opinione dhe reagime Studime dhe hulumtime Kontakt
DEKLARATË E LIGËS SË DIJETARËVE MUSLIMANË PËRKITAZI ME SULMIN ÇIFUT MBI KARVANIN E ANIJEVE TË LIRISË

17 Xhumadel Ahireh 1431 
31/5/2010 
 
...por dredhia e keqe nuk godit tjetër vetëm ata që kurdisën...” Fatir, 43. 
Bismil-lahi’rr Rrahmani’rr Rrahim 
Me emrin e Allahut të Madhëruar, Mëshiruesit, Mëshirëplotit! 
“...por dredhia e keqe nuk godit tjetër vetëm ata që kurdisën...” Fatir, 43. 
Falënderimi i takon Allahut, i Cili lartëson këtë fe me ndihmën e Tij dhe 
nënshtron - përulë pabesimin me fuqinë e Tij; Atij që gjërat ecin sipas përcaktimit të Tij; 
Atij që dhuntitë nuk kanë të sosur falë falënderimit për Të; Atij që lë të mashtrohen 
pabesimtarët me veprat e tyre e pastaj i ndëshkon; Atij që me drejtësinë e Tij caktoi të 
jenë ditët endëse (sjellin sprova e largojnë ato) kurse fundin e mrekullueshëm – me 
mirësinë e Tij- e caktoi të jetë për të devotshmit! 
Dëshmojmë se Allahu është Një, nuk ka shok; është i vetëm dhe pa nevojë për 
asgjë, nuk ka lindë askënd, nuk është i lindur dhe asgjë nuk është i ngjashëm me Të. 
Dëshmojmë se Muhammedi është rob dhe i dërguari i Tij i fundit; ai çrrënjosi 
idhujtarinë dhe zhduku shpifjet. Përshëndetjet qofshin mbi të, familjen, shokët dhe 
pasuesit e tij gjer në amshim! 
Liga e Dijetarëve Muslimanë dënon ashpër këtë krim dhe këto ndërhyrje makabre 
të piratëve mason mbi karvanin e anijeve të lirisë, të cilat për/me qëllime humanitare i 
qenë drejtuar popullit të Gazës së bllokuar. Ata me këto gjeste kundërshtuan të gjitha 
parimet hyjnore, të gjitha ligjet tokësore, të gjitha zakonet ndërkombëtare; ata dogjën e 
shkatërruan të gjitha kartat ndërkombëtare të të drejtave dhe shfaqen armiqësinë e tyre 
ndaj njerëzimit. 
Hajdutët çifutë sulmuan nga ajri e deti njerëzit e pafajshëm dhe kryen krime mbi 
ta duke lënë pas të vdekur e plagosur, për të dëshmuar kështu se ata janë një soj - racë 
kriminele, që njeriu nuk ka vlere aspak për ta e aq më pak të drejtat fetare të tyre. 
Të vërtetën e ka thënë Allahu i Madhëruar për ta: 
Gjithqysh ti do të vëresh se jehuditë dhe ata që i përshkruan Zotit shok 
(idhujtarët) janë njerëzit me armiqësi të fortë kundër besimtarëve (kundër 
muslimanëve)...” el-Maide, 82. 
Jehuditë kurrë nuk do të jenë të kënaqur me ty...” el-Bekare, 120.
...Sa herë që ndezën zjarr për luftë, All-llahu e shuajti atë, e ata përpiqen për 
shkatërrime në tokë. All-llahu nuk i do ngatërrestarët.”el-Maide, 64. 
Çfarë presim prej një populli që kanë vrarë profetët e tyre dhe kanë cilësuar me të 
meta Allahun, i pastër qoftë nga shpifjet e tyre! 
Muslimanëve iu mbetet detyrim që të mbështesin vëllezërit e tyre në Gaza ne 
çfarëdo forme: shpirtërore, materiale, etj. 
Mbetet obligim edhe i: 
• Gazetarëve dhe publicistëve që të hedhin dritë mbi këtë akt qyqar të 
çifutëve dhe të zbulojnë fytyrën e vërtetë të tyre; 
• Ligjvënësve që çështjen e krimit çifut ta ngrisin edhe në qarqe dhe tubime 
ndërkombëtare përkitazi me ligjin; 
• Hoxhallarëve dhe teologëve që të nxisin për kontribut të muslimanëve për 
këtë problematikë. Imamëve të xhamive iu mbetet që në vazhdimësi të 
luten për vëllezërit e tyre në Gaza dhe Palestinë që Allahu i Madhëruar t’i 
ndihmojë dhe përforcojë në qëndrimet e tyre; 
• Politikanëve dhe udhëheqësve që të dënojnë këtë krim dhe të organizojnë 
takime në nivel shtetesh islame për të dalë më pas me qëndrime të ashpra, 
më e lehta prej të cilave do të ishte bojkoti i përgjithshëm i çifutëve; 
• Shoqatave islame, çfarëdo emri që të kenë, që të jenë përkrahë vëllezërve 
të tyre në Palestinë dhe të dënojnë këto akte barbare të çifutëve. 
O ju liderë arabë (e muslimanë)! Mos i ikni përgjegjësisë, të cilën ua ka ngarkuar 
Allahu i Madhëruar, shkatërrojeni zgjedhën e hekurt të urisë dhe frikës në Gaza, lironi ata 
nga zinxhirët dhe prangat që u janë vënë prej çifutëve. Bojkotoni masonët politikisht, 
tërhiqni ambasadorët tuaj dhe përzëni ambasadorët e tyre, ndalni mallrat e tyre, mos ua 
shitni naftën dhe gazin tuaj armiqve të njerëzimit. Dëshmojeni gatishmërinë tuaj për 
ummetin islam dhe faktojeni vëllazërinë tuaj fetare! 
...Po nëse ju i ktheni shpinën, Ai do t'ju zëvendësojë me një popull tjetër, që nuk 
do të jetë si ju.” Muhammed, 38. 
Bashkësi ndërkombëtare! 
Ku janë shoqatat tuaja? Ku mbeti autoriteti juaj? A mos vallë të janë grabitur 
ligjet apo të janë izoluar? 
O jo të zotë të mendjes! O aktivistë të të drejtave të njeriut anekënd botës! 
Kjo është dhunë dhe shkelje ndërkombëtare e të drejtave të njeriut ngase sulmi u 
krye në mbi dyzet nacionalitete, pa dalluar muslimanë, të krishterë a çifut, me qëllim të 
vrasjes, plagosjes, prangosjes së tyre, për të dëshmuar luftën e pakompromis të tyre 
kundër çdo iniciative humane dhe bamirëse! 
Ku mbeti drejtësia! Një popull i tërë është bllokuar dhe i është privuar madje edhe 
e drejta e ushqimit dhe pijes... Nuk mund të harrojmë pa falënderuar tërë ata që të nxitur nga obligimi fetar apo 
njerëzor morën pjesë në këtë karvan humanitar kurse dëshmorët e detit të rënë nga radhët 
e muslimanëve i përgëzojmë me thënien profetike: 
Atij që i merren mendtë në det dhe i vjen të vjellë ka shpërblimin e dëshmorit 
kurse i fundosuri ka shpërblimin e dy dëshmorëve” (Transmeton Ebu Davudi ndërsa 
Hadithi nga Albani është cilësuar hasen.) 
Dhe ne me këtë rast dhe ne këto rrethana që na kanë shkaktuar dhimbje të 
papërshkruara, kërkojmë dhe presim ndihmën e Allahut të Madhëruar ngase:
E, pa dyshim se pas vështirësisë është lehtësimi.” el-Inshirah, 5. 
...E All-llahu patjetër do ta ndihmojë atë që ndihmon rrugën e Tij...”. el-Haxh-xh, 
40. 
...All-llahu është mbizotërues i punës së vet, por shumica e njerëzve nuk e dinë 
(fshehtësinë e çështjeve).” Jusuf, 21. 
 Përshëndetjet qofshin mbi profetin tone, Muhammedin, familjen dhe shokët e tij!
Liga e Dijetarëve Muslimanë 
Burimi: http://saaid.net/mktarat/flasteen/285.htm
Përshtati: Sedat Islami 
3/6/2010. 


VIDEOS / YOUTUBE
Tre gjera per jete te lumtur Tri mekatet qe rrezikojne besimin Qe te na duan Allahu dhe i Derguari i Tij Tri aminet
AUDIO / FOTO

Biografia Artikuj Media Libraria Dosje Problematika
bashkëkohore
Opinione dhe
reagime
Studime dhe
hulumtime
Kontakt
  Akide Video Libra Ramazani   Opinione Fetare  
  Islam Audio Recensione librash Haxhi   Reagime Shkencore  
  Tefsir Foto            
  Hadith              
  Dave              
  Histori islame              
  Orientalizem              
  Kulture dhe civilizim              
  Avancim personal              
  Hutbe              
  Tregime              

Të gjitha të drejtat e rezervuara - 2013