Biografia Artikuj Media Libraria Dosje Problematika bashkëkohore Opinione dhe reagime Studime dhe hulumtime Kontakt
RESPEKTI NDAJ PRINDËRVE

7. Ka thënë Imam Ahmedi [rahimehullah]: “Respekti ndaj prindërve shlyen mëkatet e mëdha.”
Sefarijini në librin Gidhaul elbab fi sherhi mendhumeti-l-adab, thotë se këtë mendim, përveç Imam Ahmedit, e ka përcjell edhe Ibni Abdul Berri nga Mekhuli. Argument kanë hadithin e Tirmidhiut nga Ibni Omeri, i cili rrëfen për një njeri që kishte bërë një mëkat dhe kishte ardhur tek Pejgamberi [alejhis salatu ves selam] e i kishte thënë: Kam bërë mëkat të madh, a kam pendim? Pejgamberi [alejhis salatu ves selam] i tha: A ke nënë? Tha: Jo. A ke teze?- e pyeti. Po- iu përgjigj. Atëherë, bëhu i sjellshëm ndaj saj!
Këtë hadith Ibni Hibbai dhe Hakimi e vlerësojnë për autentik. Edhe Albani në Sahihu-t-Tergibi ve-t-Terhib, hadithi nr. 2504, 2/658, e vlerëson autentik.
Allahu e di më së miri!

P.S. Kjo thënie e Imam Ahmedit është pjesë e një punimi, në të cilin kam mbledhur 50 thënie nga selefi me nga një koment të shkurtër. E publikova vetëm këtë pjesë, për shkak të krëkesës së disa vëllezërve që të dinë se në çka është mbështetur Imam Ahmedi për këtë thënien e tij.


VIDEOS / YOUTUBE
Tre gjera per jete te lumtur Tri mekatet qe rrezikojne besimin Qe te na duan Allahu dhe i Derguari i Tij Tri aminet
AUDIO / FOTO

Biografia Artikuj Media Libraria Dosje Problematika
bashkëkohore
Opinione dhe
reagime
Studime dhe
hulumtime
Kontakt
  Akide Video Libra Ramazani   Opinione Fetare  
  Islam Audio Recensione librash Haxhi   Reagime Shkencore  
  Tefsir Foto            
  Hadith              
  Dave              
  Histori islame              
  Orientalizem              
  Kulture dhe civilizim              
  Avancim personal              
  Hutbe              
  Tregime              

Të gjitha të drejtat e rezervuara - 2013