Biografia Artikuj Media Libraria Dosje Problematika bashkëkohore Opinione dhe reagime Studime dhe hulumtime Kontakt
RREGULLA METODOLOGJIKE NË DAVET

Muslih ibn Zuvejd el-Utejbi 

Falënderimi i takon Allahut ndërsa përshëndetjet janë për Muhammedin, familjen, shokët dhe mbarë pasuesit e tij!
Rregullat që do t’i përshkruajmë në vijim janë të përfituara nga kaptina el-Bekare, gjegjësisht ajetet 6-15. Allahun e lus që të përfitohet prej tyre dhe njëherësh ftoj të gjithë hoxhallarët që t’i meditojnë ato!

1. Thirr në rrugën e Allahut por mos harro se megjithëkëtë disa njerëz nuk do të ndryshojnë, iu fole apo jo.
E ata që mohuan (Kur'anin dhe Muhammedin), për ta është njësoj ua tërhoqe vërejtjen apo nuk ua tërhoqe, ata nuk besojnë.“ (el-Bekare, 6)

2. Atyre që Allahu ua ka shkruar ndëshkimin, iu vërehen shenjat dhe simptomat, e ndoshta nga këto shenja më e theksuara është privimi i përfitimit nga dija.
 All-llahu ua mbylli atyre zemrat, veshët e tyre dhe në të pamurit e tyre ka një perde, e ata kanë një dënim të madh.“ (el-Bekare, 7)

3. Mos u mashtro me fjalë të njerëzve sepse jo të gjithë ata që flasin janë të sinqertë në fjalët e tyre.
Ka disa njerëz që thonë: "Ne i kemi besuar All-llahut dhe jetës tjetër (Ahiretit), po në realitet ata nuk janë besimtarë.“ (el-Bekare, 8)

4. Nëse të lëndon forma se si shkatarraqët të trajtojnë dhe sillen me ty, atëherë përkujto s nga arroganca dhe mungesa e respektit nuk kanë kursyer as Allahun, sepse kjo ta lehtëson dhimbjen.
Ata përpiqen ta mashtrojnë All-llahun dhe ata që besuan, po në të vërtetë ata nuk mashtrojnë tjetër, pos vetvetes, por ata nuk e hetojnë.” (el-Bekare, 9)

5. Dije se tradhtari, si dënim për veprën e bërë, nuk tradhton askënd tjetër përveç vetës së tij dhe megjithëkëtë prapë nuk ndien se është në rrezik.
Në zemrat e tyre kanë sëmurje, e All-llahu u shton sëmundje edhe më shumë, e për shkak se ata përgënjeshtruan, pësojnë dënim të dhembshëm.“ (el-Bekare, 10)

6. Sado që të përhapet besimi dhe e mira, një grup keqbërësish dhe shkatërruesish do të vazhdojnë të mbesin.
Dhe kur atyre u thuhet: besoni, sikurse besuan njerëzit, ata thonë: "A të besojmë ashtu sikurse besuan mendjelehtit?" Në të vërtetë ata, dhe mu ata janë mendjelehtit, por nuk e dinë.“ (el-Bekare, 13)

7. Një thirrës i sinqertë nuk brengoset nëse përmendet emri i tij apo jo; me rëndësi të depërtojë fjala-thirrja e tij.
Dhe kur atyre u thuhet: besoni, sikurse besuan njerëzit, ata thonë: "A të besojmë ashtu sikurse besuan mendjelehtit?" Në të vërtetë ata, dhe mu ata janë mendjelehtit, por nuk e dinë.“ (el-Bekare, 13)
Në ajet është mjaftuar me përmendjen e përmbajtjes së Thirrjes ndërsa emra të thirrësve nuk janë përmendur.

8. Mos prit nga shkatarraqi që të pranojë fajin e tij, përkundrazi, ai pretendon se është duke bërë mirë, veçanërisht kur ky shkatarraq është prej atyre zemrat e të cilëve janë përplot hipokrizi.
E kur atyre u thuhet: "Mos e prishni rendin në tokë"! Ata thonë: "Ne jemi vetëm përmirësues (paqtues)!" 12. Veni re, ata në të vërtetë janë shkatërruesit, por nuk e kuptojnë.“ (el-Bekare, 11-12)

9. Mos u merr me qëndrimin e të prishurve ndaj teje, për shkak se besimtari në sytë e tyre është mendjelehtë. E vërteta është se pikërisht këta të prishur janë mendjelehtë, por nuk e kuptojnë dot.
E kur atyre u thuhet: "Mos e prishni rendin në tokë"! Ata thonë: "Ne jemi vetëm përmirësues (paqtues)!" 12. Veni re, ata në të vërtetë janë shkatërruesit, por nuk e kuptojnë.“ (el-Bekare, 11-12)

10. Takimet e fshehta të mendjelehtëve ndërmjet vete janë evidente që nga e kaluara e largët dhe këtë e kanë trashëgimi nga të parët e tyre. Temë bosht e takimeve të tyre është tallja e me besimtarët ndërsa nikoqir kanë të mëdhenjtë –liderët e tyre.
... Por kur veçohen me djajt (parinë) e vet u thonë: "Ne jemi me ju, ne vetëm jemi tallur (me besimtarët)".“ (el-Bekare, 14)
 
O Allah! Të lus që këto fjalë të shkruara të jenë të qëlluara dhe të dobishme, ma llogarit si vepër të sinqertë, ma depono në ahiret, ma hap dritaren e meditimit të fjalës Sate dhe ma mundëso të jetoj sipas Librit Tënd!
 
 


VIDEOS / YOUTUBE
Kthimi i te keqes me te mire vlere Dallimi ndermjet besimtarit dhe hipokritit ne keshillim Ruaje dhe duaje vellain tend Ajeti prezantues i Kuranit
AUDIO / FOTO

Biografia Artikuj Media Libraria Dosje Problematika
bashkëkohore
Opinione dhe
reagime
Studime dhe
hulumtime
Kontakt
  Akide Video Libra Ramazani   Opinione Fetare  
  Islam Audio Recensione librash Haxhi   Reagime Shkencore  
  Tefsir Foto            
  Hadith              
  Dave              
  Histori islame              
  Orientalizem              
  Kulture dhe civilizim              
  Avancim personal              
  Hutbe              
  Tregime              

Të gjitha të drejtat e rezervuara - 2013