Biografia Artikuj Media Libraria Dosje Problematika bashkëkohore Opinione dhe reagime Studime dhe hulumtime Kontakt
Adhurim 24 orë

1.Nijjetin tënd bëje të sinqertë në çdo fjalë dhe vepër që bën.
2.Kërkoje kënaqësinë e Allahut të Madhëruar në çdo gjë.
3.Bëhu i sinqertë dhe besnik.
4.Dhuro sa më shumë lëmoshë, e në veçanti të afërmëve.
5.Dhuro lëmoshë fshehurazi.
6.Fillo me pune te mire qe te merret model.
7.Kërkoje diturinë, mësoje Kur’anin dhe Fikhun.
8.Dëgjo hadithe të Pejgamberit, alejhi’s selam dhe kumtojua të tjerëve.
9.Nderoji dhe respektoji dijetarët.
10.Mëshiroje të voglin, të dobëtin dhe të sëmurin.
11.Urdhëro për të mirë dhe ndalo nga e keqja.
12.Merre abdesin me përpikëri.
13.Kujdesu për adhurimet fakultative në xhami dhe shtëpi.
14.Fali nga dy rekate pas avdesit, në Duha dhe në namaz nate.
15.Përcille ezanin me muezzinin.
16.Përkujdesu që xhamia të jetë sa më e pastër.
17.Bë sa më shumë sexhde që mundesh dhe zgjati ato.
18.Përkujdesu për lutjet tradicionale.
19.Fli me abdes.
20.Fal namaz istihare nëse lind ndonjë nevojë.
21.Ushqe njerëzit.
22.Përhape selamin dhe folu dorë për dore njerëzve.
23.Mbulojua të metat muslimanëve.
24.Gëzoji muslimanët.
 
Burimi: http://www.alshamsi.net/islam/mel/24_taha_hours.html
Përshtati në shqip: Sedat ISLAMI
22/01/2009, Vushtrri, Kosovë


VIDEOS / YOUTUBE
Tre gjera per jete te lumtur Tri mekatet qe rrezikojne besimin Qe te na duan Allahu dhe i Derguari i Tij Tri aminet
AUDIO / FOTO

Biografia Artikuj Media Libraria Dosje Problematika
bashkëkohore
Opinione dhe
reagime
Studime dhe
hulumtime
Kontakt
  Akide Video Libra Ramazani   Opinione Fetare  
  Islam Audio Recensione librash Haxhi   Reagime Shkencore  
  Tefsir Foto            
  Hadith              
  Dave              
  Histori islame              
  Orientalizem              
  Kulture dhe civilizim              
  Avancim personal              
  Hutbe              
  Tregime              

Të gjitha të drejtat e rezervuara - 2013