Biografia Artikuj Media Libraria Dosje Problematika bashkëkohore Opinione dhe reagime Studime dhe hulumtime Kontakt
KAM ARDHUR PËR TA PARË MALIKUN, JO ELEFANTIN

Nëse do të studionim jetët e dijetarëve të mëdhenj të ummetit, do të vërenim se prapa punës kolosale të tyre qëndron një vullnet më i madh se malet, një qëllim i kthjelltë sa loti, një gatishmëri dhe sakrificë e pashembullt. Kështu me pak fjalë ishte edhe Jahja bin Jahja El-Lejthi, dijetari që na përcolli Muvettanë e Imam Malikut.

Ishte i huaj në Medinë. Kishte ardhur nga Andaluzia të mësonte nga dijetari më i madh i kohës, Imam Maliku.

Një ditë duke qenë në xhami në ligjëratën e Imamit, erdhi lajmi se një elefant kishte ardhur në Medinë. Studentët që për elefantin kishin lexuar në Kur’an dhe që nuk kishin parë kurrë një të tillë sepse vendet e tyre nuk janë të njohura për elefantë, u ngritën dhe shkuan për ta parë elefantin. Ishte i vetmi Jahja që ngeli në klasë (xhami). Imamit i bëri përshtypje shumë kjo.

Po ti, nuk do të shkosh ta shohësh elefantin? – i  drejtua Imami.

Unë kam ardhur ta shoh Malikun, jo për elefantin – iu përgjigj Jahja.

Kjo gjë e fascinoi Imam Malikun, i cili jo vetëm që e nderoi dhe i dha pozitë në mesin e nxënësve të tij porse filloi ta thërriste ‘I mençuri i Andaluzisë.’

Kështu kanë qenë të mençurit tanë.

Dituria ka qenë gjëja më e çmueshme tek ata, andaj edhe kanë lënë gjurmë të këtilla të pashlyeshme. Është Jahja ai që ka përcjellë tek ne Muvettanë e Imam Malikut. Këto gjurmë janë vepër e mirë rrjedhëse, prej të cilës përfitojnë gjerë në mbarim të kësaj bote.

 

Referenca: Esh-Shirazi, Ebu Is’hak Ibrahim bin Ali. (1970). Tabekat el-Fukaha. Tahkik: Ihsan Ababs. Bejrut: Dar err-rraid el-arabijj. F. 152-153.  

 

 

 

 


VIDEOS / YOUTUBE
Tre gjera per jete te lumtur Tri mekatet qe rrezikojne besimin Qe te na duan Allahu dhe i Derguari i Tij Tri aminet
AUDIO / FOTO

Biografia Artikuj Media Libraria Dosje Problematika
bashkëkohore
Opinione dhe
reagime
Studime dhe
hulumtime
Kontakt
  Akide Video Libra Ramazani   Opinione Fetare  
  Islam Audio Recensione librash Haxhi   Reagime Shkencore  
  Tefsir Foto            
  Hadith              
  Dave              
  Histori islame              
  Orientalizem              
  Kulture dhe civilizim              
  Avancim personal              
  Hutbe              
  Tregime              

Të gjitha të drejtat e rezervuara - 2013